Back to top

Search results

  • RSS Feed
(1 - 20 of 28)

Pages

01 "Wulumen Tulh" (Ma-yawa wangga)
02 "Wulumen Tulh" (Ma-yawa wangga)
03 "Bangany-nyung Ngaya" (Barrtjap's wangga)
04 "Yendili no. 2" (Walakandha wangga)
05 "Truwu" (Walakandha wangga)
06 "Truwu" (Walakandha wangga)
07 "Truwu" (Walakandha wangga)
08 "Truwu" (Walakandha wangga)
09 "Walakandha no. 4" (Walakandha wangga)
10 "Kubuwemi" (Walakandha wangga)
11 "Yenmilhi" (Walakandha wangga)
12 "Walakandha no. 2" (Walakandha wangga)
13 "Walakandha Ngindji" (Ma-yawa wangga)
14 "Wulumen Kimigimi" (Ma-yawa wangga)
15 "Watjen Danggi" (Ma-yawa wangga)
16 "Yagarra Nga-bindja-ng Nga-mi" (Barrtjap's wangga)
17 "Kanga Rinyala Nga-ve Bangany-nyung" (Barrtjap's wangga)
18 "Yagarra Delhi Nye-bindja-ng Barra Ngarrka" (Barrtjap’s wangga)
19 "Yagarra Tjüt Balk-nga-me Nga-mi" (Barrtjap's wangga)
20 "Be Bangany-nyaya" (Barrtjap's wangga)

Pages